Wat is Talent nu eigenlijk?

Dat talenten belangrijk zijn is duidelijk, maar wat is een talent nu eigenlijk. Talent wordt vaak omschreven als een natuurlijk vermogen of een natuurlijke gave, maar dat is nogal vaag. Talent is eigenlijk een zich herhalend patroon van denken, voelen of gedrag dat op een productieve manier kan worden ingezet. Als je het zo bekijkt is de inuitieve neiging om de dingen te onderzoeken een talent. Als je van nature geneigd bent tot competitie, is dat een talent. Of als je charmant bent, is dat een talent . Zelfs schijnbaar negatieve eigenschappen kun je een talent noemen. Koppigheid? Koppigheid is een talent als je een functie hebt waarin je niet van wijken mag weten, zelfs niet als je op geweldige weerstand stuit, bijvoorbeeld in een verkoopfunctie, of in de advocatuur. Zelfs een 'tekortkoming' als dyslexie is een talent, mits je een manier weet te vinden om er productief gebruik van te maken.